تعمیرات پالت
توضيح محصول:

یکی دیگر از توانمندیهای این شرکت تعمیرات و بازسازی و تغیر کاربری پالتهای مستعمل و معیوب بوده که این امر باعث کاهش هزینه های چیدمان و انبارش و لجستیک حمل و نقل نزد مشتریان میگردد.
این شرکت تاکنون توانسته بیش از ده هزار دستگاه از انواع پالتهای استاندارد و مخصوص و باکس پالت فلزی را در سطح شرکتهای خودرو سازی – دارویی-آرایشی و بهداشتی – مواد غذایی- سردخانه ها –را تعمیر و بازسازی کرده و مجددا به چرخه چیدمان و انبارش باز گرداند.

 
 
جهت بزرگنمایی  بروی تصویر کلیک نمائید
جهت بزرگنمایی  بروی تصویر کلیک نمائید
جهت بزرگنمایی  بروی تصویر کلیک نمائید
     
جهت بزرگنمایی  بروی تصویر کلیک نمائید
جهت بزرگنمایی  بروی تصویر کلیک نمائید
جهت بزرگنمایی  بروی تصویر کلیک نمائید
     
جهت بزرگنمایی  بروی تصویر کلیک نمائید
جهت بزرگنمایی  بروی تصویر کلیک نمائید