تاریخچه

صنعت پالت و سازه و اسکلت فلزی در سال 1355 با نام گروه صنعتی منافی توسط آقای اسماعیل منافی بنیان گزارده شد و در سال 1382 شرکت آذین طرح سازه با مدیریت آقایان اسماعیل منافی و حمیدرضا منافی با هدف دستیابی به بازار کار گسترده و استفاده از سیستم های نوین مدیریتی و تکنولوژی روز دنیا تاسیس و پایه گذاری شد.